Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
O nás
 
Nová verzia TomoCon® 23

Nová verzia TomoCon® 23 prináša nové možnosti pre uľahčenie práce
lekárov pri diagnostike pacientov, ale aj informatikov pri ochrane údajov.

Umožňuje zaradiť klinicky dôležité snímky v obrazovej štúdii pacienta
do pomenovaných skupín kľúčových objektov (odkazov na tie snímky),
čo výrazne uľahčuje ich vyhľadanie pri neskoršom prezeraní štúdie,
napr. pri vizitách, pri opakovanej kontrole pacienta (patient follow-up).

Zaručeným elektronickým podpisom umožňuje podpisovať štúdie,  
overovať pravosť, platnosť a správnosť takýchto podpisov aj štúdie,
prípadne právne dokazovať zmeny v elektronicky podpísanej štúdii.
Je možné podpisovať celú štúdiu alebo len samotnú lekársku správu.

Pre zvýšenie ochrany údajov poskytuje zabezpečené TLS spojenie
pre DICOM komunikáciu s vybranými vzdialenými DICOM zariadeniami.

Ďalej zlepšuje podporu pre proces archivácie snímok na USB médiá,
vrátane prehliadača týchto snímok, ak o to žiada pacient či iný lekár. 
Prináša aj ďalšie zlepšenia a zrýchlenia niektorých svojich funkčností.

V prípade záujmu o podrobnejšie vysvetlenie k novým funkčnostiam
nám môžete zavolať na telefónne číslo +421 2 6020 2324
alebo poslať e-mail na adresu : podpora@tatramed.sk