Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
Produkty a služby
 
Telerádiologické komunikačné centrum T3C®
Prenos obrazovej dokumentácie.
Telerádiologické komunikačné centrum T3C je systém určený na bezpečný prenos digitálnej obrazovej dokumentácie pacientov.
Mapa slovenských verejne viditeľných inštitúcií prepojených systémom T3C
Jednoduchosť
Údaje sa prenášajú cez Internet pomocou protokolu HTTP. Okrem pripojenia na Internet nie je vyžadovaná žiadna ďalšia konfigurácia. Systém môže byť skrytý pred prístupom zvonku v lokálnej sieti klienta.
Bezpečnosť
Prenášané údaje sú zabezpečené asymetrickým šifrovaním a len adresát ich dokáže prečítať pomocou svojho súkromného kľúča. Všetky odosielané údaje sú navyše podpísané súkromným kľúčom odosielateľa, takže je vylúčené posielanie podvrhov.
Rýchlosť
Obrazová dokumentácia pacienta predstavuje obrovské objemy údajov. Tieto sú pri prenose komprimované a prenos je optimalizovaný tak, aby sa čo najskôr dostali k adresátovi.
Spoľahlivosť
Prenos je odolný voči poruchám a výpadkom pripojenia, po jeho obnovení sa automaticky dokončí. Žiadne údaje nie sú prenášané viac krát.
Účastníci
Účastníkmi systému sú zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky) ako aj špecialisti (rádiológovia). Proces odosielania riadi vlastník obrazovej dokumentácie pacienta, nikdy nie adresát. Účastníci sú zaregistrovaní v systéme T3C. Môžu byť verejní alebo skrytí.
Prenášané údaje
Prenášajú sa snímky DICOM rôznych modalít, lekárske nálezy, štruktúrované správy a k posielaným štúdiám je možné priložiť aj ľubovoľnú prílohu.
Zariadenia
Snímky môžu byť získané z (alebo uložené do) PACS systémov, staníc TomoCon Workstation, ľubovoľných DICOM zariadení alebo súborov na disku.
Kompatibilita
Systém je určený pre platformu Intel a operačné systémy Microsoft Windows Vista a novšie.
Lokalizácia
Aplikácie sú dostupné v slovenčine, češtine a angličtine.
Architektúra
Server
Klient prenáša údaje na Server T3C, odkiaľ si ich adresát automaticky stiahne. Takto je zabezpečený prenos aj v prípade, že jedna zo strán nie je pripojená. Všetky údaje odoslané klientom sú zašifrované, preto ich ani v prípade odpočúvania komunikácie alebo útoku na server nie je možné použiť.
Servis
U klienta je nainštalovaná jedna inštancia aplikácie Servis T3C, ktorá slúži na bezpečnú komunikáciu so Serverom T3C. Táto aplikácia funguje bez zásahu používateľa. Servis môže byť nakonfigurovaný tak, aby vykonával automatické činnosti (odosielanie a ukladanie).
Konzola
Klient ovláda činnosť systému pomocou grafickej aplikácie Konzola T3C. Tých môže byť nainštalovaných viacero. Konzola komunikuje so Servisom a umožňuje používateľom:
  • odosielať obrazovú dokumentáciu pacienta a prílohy adresátom
  • ukladať prijatú obrazovú dokumentáciu pacienta a prílohy
  • zasielať adresátom správy alebo vyžiadať si zaslanie obrazovej dokumentácie pacienta
  • prezerať históriu prenosov
  • konfigurovať automatické úlohy Servisu
Prevádzka
Prevádzka na slovenských serveroch k máju 2016:
  • celkový počet registrovaných účastníkov: 370
  • z toho počet verejne viditeľných inštitúcií: 140
  • celkový počet prenesených štúdií za posledný rok: 210 000
  • celkový komprimovaný objem prenesených štúdií za posledný rok: 12,4 TB
Vývoj prenosu štúdií za posledný rok