Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
Produkty a služby
 
TomoCon® Camera
Ukladanie fotodokumentácie vo formáte DICOM do PACS
 
TomoCon Camera je moderná web aplikácia určená predovšetkým pre prenosné zariadenia (mobil / tablet). Využíva kameru mobilného zariadenia na zosnímanie obrazových dát pacienta a poskytuje rozhranie na uloženie fotodokumentácie do PACS ako DICOM vyšetrenie.
 
Používateľské rozhranie umožňuje vytvorenie vyšetrenia (ručne alebo podľa žiadanky), priradenie fotografií k vyšetreniu a uloženie vyšetrenia.
  • podpora súčasných mobilných prehliadačov (Chrome / Safari / IE)
  • manuálne vytvorenie vyšetrenia
  • vytvorenie vyšetrenia podľa žiadanky (Modality Worklist)
  • filtrovanie žiadaniek pre zariadenie (skupinu zariadení)
  • pridávanie a mazanie fotografií
  • náhľad fotografií vo vyšetrení
  • uloženie vyšetrenia do PACS
  • poskytované ako služba existujúceho TomoCon PACS servera
Dostupné dokumenty